Εγγραφή Φίλων

  Application of Ceramicist / Potter for registration as a Friend / Member

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  Ημερομηνία:

  1. Επώνυμο

  2. Όνομα

  3.Τόπος και ημερομηνία γέννησης

  4. Επαγγελματική Διεύθυνση

  Οδός

  Ταχυδρομικός Τομέας Πόλη

  Τηλέφωνο:

  E-mail Address

  5. Προπανεπιστημιακή Εκπαίδευση

  Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση:

  Χρόνος Αποφοίτησης Πανεπιστημίου:

  6. Παρατηρήσεις: Εσωκλείω φωτοτυπίες / Πιστοποιημένα αντίγραφα

  α)

  β)

  γ)

  Σύσταση: Εμείς οι πιο κάτω Κεραμίστες / Αγγειοπλάστες Μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγειοπλαστών& Κεραμιστών προτείνουμε και υποστηρίζουμε την πιο πάνω αίτηση.

  Ονοματεπώνυμο

  Υπογραφή

  Ημερομηνία

  Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγγειοπλαστών & Κεραμιστών ΠΣΑΚ

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  I submit the enclosed «Τable of Contents» for evaluation and I ask that if my qualifications meet the criteria of the Articles of Association of the Pancyprian Association of Potters and Ceramicists, to register me as a Friend / Member of the Association.

  Εσωκλείω το ποσό των 15.00€ για δικαίωμα εγγραφής και 30.00€ για συνδρομή

  (Αρ. Επιταγής. Μετρητά)

  IBAN: CY52002005540000000102362200

  Kind regards,

  Ονοματεπώνυμο

  Υπογραφή

  MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE PANCYPRIAN ASSOCIATION OF POTTERS AND CERAMICISTS (PAPC)

  Ημερομηνία λήψης της αίτησης

  Ημερομηνία εξέτασης της αίτησης

  Ο αιτητής εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται σαν τακτικό Μέλος του Συνδέσμου

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Individuals who are interested in supporting our association can register as Friends and Members, and be kept informed about our activities.

  They can attend the general meetings, submit topics of discussion in writing to the Board of Directors, attend lectures/seminars, workshops and conferences, which are occasionally organized by the Association.